Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

youngblood
7141 b000 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka
youngblood
3630 51c9 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka
youngblood
0033 621a 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka

April 24 2017

youngblood
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation viacynamon cynamon
youngblood
4882 4c2b
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacynamon cynamon
youngblood
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viazapominanie zapominanie

April 23 2017

youngblood
Prawda jest taka, że ktoś, kto nie przeżył zdrady, nie ma pojęcia o tym, jak bardzo upokarzające jest to doświadczenie. I nie chodzi wyłącznie o życie, które płynie inaczej od momentu, w którym się o niej dowiadujesz, ale o to poprzednie, które zaczynasz kwestionować. Ile to trwało? Naprawdę pół roku czy może dłużej? Czy zaczął rano podskakiwać z jej powodu? (...) Zaczynasz się zastanawiać nad swoim udziałem, bo przecież, tłumaczysz sobie, zdrada nie bierze się z próżni, tylko z braku, a to dwa zupełnie inne rodzaju niczego. Czy go zaniedbywałam? Czy byłam nudna w łóżku? Co też może mieć ona, czego nie mam ja?
— Małgorzata Hayles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
youngblood
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora

April 22 2017

youngblood
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viapozakontrola pozakontrola

April 16 2017

youngblood
6838 c6df
    Elliðaey, Islandia
     
Reposted fromhomosuperior homosuperior viahouseofpain houseofpain
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viahouseofpain houseofpain

April 14 2017

youngblood
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viaExplorers Explorers
youngblood
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viagregorczykm gregorczykm

April 12 2017

youngblood
2196 b5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
youngblood

May 30 2015

youngblood
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
3970 7f60
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamikrokosmos mikrokosmos

May 09 2015

youngblood

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viastuckedinsoul stuckedinsoul

April 29 2015

youngblood
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl