Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

youngblood
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
3970 7f60
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamikrokosmos mikrokosmos

May 09 2015

youngblood

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viastuckedinsoul stuckedinsoul

April 29 2015

youngblood
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viaExplorers Explorers
youngblood
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaExplorers Explorers
youngblood

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Reposted frommessinhead messinhead viamyu myu
youngblood
9283 e6f8 500
 by solarsisters
Reposted fromrol rol viablahblahblahblah blahblahblahblah
6709 3acf
youngblood
Miłość jest wtedy gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
— N.N.
Reposted fromalkor alkor viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
youngblood
youngblood
1684 f38b 500
I po latach, przyznaję Harry'emu rację.
Reposted fromfickleheart fickleheart viapozakontrola pozakontrola
youngblood

“ Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. ”
— Jakub Żulczyk
Reposted frommilsabelle milsabelle viapozakontrola pozakontrola

April 10 2015

youngblood
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama vialaazy laazy
youngblood
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush vialubiedzis lubiedzis

April 09 2015

youngblood
1666 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahouseofpain houseofpain
youngblood
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viamyu myu
youngblood
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommusset musset vialubiedzis lubiedzis
7853 a519 500
Reposted fromtwice twice viamirabelia mirabelia

April 08 2015

youngblood
5392 9efe
"No, no, no, no, don't touch it... oh god, we're doomed!"
Reposted fromfub fub viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
youngblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl